Symbol anarchie

Áčko v kruhu. Pro někoho kýč a klišé. Pro mě důležitý symbol, který vyjadřuje takové hodnoty jako svoboda, rovnost, solidarita, sdílení, pospolitost, vzdor.