Kuko

Tento pes se jmenuje Kuko. Je slepý a každou chvíli má zdravotní potíže. Zároveň je to úžasná osobnost. Muluji ho. V jeho společnosti jsem prožil hodně silných momentů mého života. Lásku, strach, radost, dramata, smích, pláč, úspěchy, cestování, beznaděj…